8 พฤษภาคม 2562 'ปัญหาขยะ'ก่อสงคราม ฟิลิปปินส์ขู่รบแคนาดา

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/707914

ปัจจุบันแต่ละประเทศมีขยะมหาศาลที่ต่างต้องเร่งหาวิธีกำจัด หนึ่งในวิธีคือการส่งออกขยะไปประเทศอื่น ซึ่งจีนเคยเป็นผู้นำเข้าขยะรายใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี 1980 ไม่ว่าขยะประเภทอะไร จากทวีปไหน ก็ล้วนมีปลายทางที่ดินแดนแห่งนี้ เนื่องจากจีนเร่งเติบโต และต้องการใช้ทรัพยากรมหาศาล จนกระทั่งปัญหาสิ่งแวดล้อมในจีนที่สะสมมานานปะทุขึ้น อากาศเป็นพิษ ดินทรุดโทรม แม่น้ำเน่าเสีย ผู้คนล้มป่วย มีขยะที่รีไซเคิลไม่ได้มหาศาล เกิดจากการที่บางบริษัทนำเข้าขยะเพื่อสร้างผลกำไรอย่างผิดกฎหมาย อันส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข รัฐบาลจีนจึงได้มีมาตรการห้ามนำเข้าขยะมูลฝอย 32 ประเภท รวมถึงพลาสติก และกระดาษ ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 และวางแผนยุติการนำเข้าขยะมูลฝอยประเภทของแข็งให้ได้ภายในสิ้นปี 63 เพราะตอนนี้ประเทศจีนเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกแล้ว ไม่ต้องการเป็นถังขยะโลกอีกต่อไป การหยุดนำเข้าขยะของจีนทำให้หลายประเทศเกิดปัญหา มีขยะที่ไม่มีที่ไปสูง เช่น ญี่ปุ่นที่เผชิญปัญหาขยะพลาสติกกองทับถมสูงขึ้นทั่วประเทศ  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย ที่ขยะรอการรีไซเคิลกองสูงเช่นกัน หลายประเทศจึงต้องหาสถานที่ทิ้งขยะแห่งใหม่อย่าง “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สถานที่ที่เร่งพัฒนา กฎหมายไม่เข้มข้น ค่าแรงถูก เทคโนโลยีไม่ล้าหลัง การคมนาคมสะดวกสบาย และมีสาธารณูปโภคที่เอื้ออำนวย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กลายเป็นเป้าหมายแห่งใหม่ของขยะจากทั่วโลก เพียงปีเดียว ปริมาณขยะที่นำเข้ามาในประเทศไทย เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า มาเลเซียกลายเป็นประเทศที่นำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก ขยะที่จัดการยากอย่างถุงพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หลุดทะลัก และถูกลักลอบนำเข้ามาเป็นจำนวนมาก จนที่สุดรัฐบาลประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกกดดันและได้รีบออกมาตรการเพื่อปกป้องประเทศไม่ให้เป็นถังขยะโลก ดังนี้ ประเทศไทยประกาศห้ามการนำเข้าขยะพลาสติก ภายในปี 64 และห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ 422 รายการ ส่วนเวียดนาม ประกาศแบนการนำเข้าพลาสติกในปี 68 ขณะที่มาเลเซีย ประกาศเริ่มมาตรการแบนการนำเข้าพลาสติกในเดือนต.ค.62 ปัญหาขยะยังเพิ่มความรุนแรงขึ้นจนเกิดเป็น “สงครามขยะ” เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ ขู่พร้อมทำสงครามขยะกับแคนาดาอย่างไม่เกรงกลัว หลังจากเมื่อไม่กี่ปีก่อน แคนาดาได้ส่งขยะที่แจ้งว่ารีไซเคิลได้ไปยังฟิลิปปินส์ แต่ตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงขยะธรรมดา บางส่วนไม่สามารถรีไซเคิลได้ บางส่วนมีสารพิษปะปน ฟิลิปปินส์จึงเรียกร้องให้แคนาดาขนขยะน้ำหนักกว่า 2,450 ตันที่ใส่ไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ 103 ตู้ที่ค้างอยู่ในฟิลิปปินส์นี้ กลับประเทศไปโดยเร็ว โดยล่าสุดแคนาดาได้เจรจารับขยะคืนขยะจากฟิลิปปินส์แล้ว ตู้คอนเทนเนอร์ 72 ตู้ที่กักเก็บขยะครัวเรือนจากชาวแคนาดาจะถูกส่งคืนจากฟิลิปปินส์ มายังท่าเรือในนครแวนคูเวอร์ อันเป็นการจบสงครามขยะระหว่างสองประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่แต่ละประเทศต้องเร่งแก้ไข ทั้งเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์ น้ำเสีย รวมถึงปัญหาขยะ เพราะเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานและกำลังจะปะทุขึ้น ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักที่ก่อความไม่สงบระหว่างประเทศ แต่ละประเทศต้องประกาศสงครามกับขยะที่ตนเองสร้าง เร่งแก้ไขปัญหาขยะที่ต้นทาง คือ ลดการสร้างขยะ เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะที่ปลายทาง